Dây chuyền đùn xử lý vật nuôi một màu ở Nam Phi

March 26, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Dây chuyền đùn xử lý vật nuôi một màu ở Nam Phi

tin tức mới nhất của công ty về Dây chuyền đùn xử lý vật nuôi một màu ở Nam Phi  0

tin tức mới nhất của công ty về Dây chuyền đùn xử lý vật nuôi một màu ở Nam Phi  1

 

Dây chuyền đùn xử lý vật nuôi đơn màu Darin xuất khẩu sang Nam Phi, dây chuyền đặc biệt để sản xuất xử lý vật nuôi một màu, xử lý vật nuôi xoắn một màu với nhiều hình dạng khác nhau theo yêu cầu. Ngoài ra dây chuyền này còn được sử dụng để làm thức ăn cho bào ngư.Chào mừng bạn đến thăm Darin để xem thử nghiệm vận hành máy thức ăn cho vật nuôi và thảo luận về cơ hội mới và công việc kinh doanh mới.