Hệ thống phân bổ để sản xuất thanh ngũ cốc cho khách hàng Hoa Kỳ

April 9, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Hệ thống phân bổ để sản xuất thanh ngũ cốc cho khách hàng Hoa Kỳ

Hệ thống tỷ lệ phù hợp với các nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất thanh ngũ cốc, nó được thiết kế và sản xuất cho khách hàng Hoa Kỳ.Thể tích thùng đơn là 100L, được làm bằng vật liệu hoàn toàn bằng thép không gỉ.Hệ thống bao gồm cân và tủ điều khiển, thùng thu gom nguyên liệu.

_

Hạt và bột có thể được cung cấp dưới dạng thành phần và công thức được lập trình.Sau đó, tất cả nguyên liệu thô có thể được chuyển hóa để trộn, sau đó chuyển đến Máy cắt thanh Muesli hoặc Máy đúc thanh ngũ cốc để sản xuất thanh ngũ cốc / thanh muesli.