Trung Quốc Extruder thực phẩm cho thú cưng nhà sản xuất
Tạo máy đáng tin cậy cho toàn thế giới, ngay bây giờ hoặc chưa bao giờ!

Tin tức

June 13, 2020

Darin Latest Patent Machine Trotter Splitting Machinefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', 'vi', function () {});}

Máy tách rời bằng sáng chế mới nhất của Darin

Trotter Splitting Machine

Darin Latest Patent Machine Trotter Splitting Machine is ready for Australia customer. Máy tách rời bằng sáng chế mới nhất của Darin đã sẵn sàng cho khách hàng Úc. Trotter Splitting Machine is special used for cutting and shaping various kinds of animal's feet as required size. Máy tách Trotter được sử dụng đặc biệt để cắt và tạo hình các loại bàn chân động vật theo kích thước yêu cầu.

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu, chỉ cần liên hệ với Darin Máy móc.

 

 
 
Chi tiết liên lạc